Második forduló feladványa

Nyelvi fejtörő, második forduló

80 éve született a kiváló erdélyi magyar költő, Szilágyi Domokos. Az alábbi feladvány az ő emléke előtt tiszteleg.

Hány értelmes magyar szó rakható ki a nevéből az alább bemutatott megoldási útmutató alapján?

Szabály: A név karaktereiből bármennyi betű kihagyható, de a maradék sorrendje nem cserélhető fel, és nem sokszorozható. Minden egyes betű (karakter) saját hangértékének felel meg (nem mindegy, hogy hosszú vagy rövid hangzónk van!); azaz a kettős betűk szétválaszthatók. Közforgalomban levő márkanevek és idegen eredetű tulajdonnevek NEM játszanak, csak akkor, ha egyébként van magyar jelentése annak a hangalaknak. Földrajzi nevek elfogadottak, amelyek a magyar nyelv szabályai szerint rakhatók ki a feladványban.

Példának tekintsük Jókai Mór nevét. (Minél rövidebb egy név, annál kevesebb variációs lehetőséget kínál.)

KAI MÓR             KAI MÓR             JÓKAMÓR             KAI MÓR

Kiraktuk tehát a JÓ; KAR; KI és KIM szavakat. Az ÓRA helytelen megoldás lenne, mert csak úgy rakható ki, hogy a betűk sorrendjét felcseréltük, ami jelen játékunkban nem szabályos.

Akkor a játék: hány értelmes magyar szót tudsz kirakni a megadott szabály szerint?

S Z I L Á G Y I   D O M O K O S

Beküldési határidő: 2018. február 25. vasárnap este 20 óra.

e-mail: regisztracio@yahoo.com